அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.
29 C
Tamil Nadu
Saturday, September 23, 2023
அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.

TTSE Question Paper PDF 2022 | TTSE Question Paper Answer Key 2022 | இலக்கிய திறனறி தேர்வு வினாத்தாள் 2022

TTSE Question Paper PDF 2022 | TTSE Question Paper Answer Key 2022 | இலக்கிய திறனறி தேர்வு வினாத்தாள் 2022

TTSE Question Paper PDF 2022

To encourage Tamil literature among the school students, the state government introduced the TTSE this year. Based on it, the state government will be providing a scholarship of Rs 1500 to students who will get more marks in the exam till their class XII. On this, only 1500 students will be selected for this scholarship across the state.

1Exam NameTamil Talent Search Examination
2Organization School Education Department
3Exam BodyDirectorate of Government Examination
4Exam Marks 100 Marks
5Exam Hours 2 Hours
6Exam TypeObjective
7Exam MediumTamil
8Scholarship Rs 1500 per month (Till 12th)
9Exam Question PaperDownload Here
10Tentative Key Answer Download Here
  1. தமிழ்மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வு என்றால் என்ன?
  2. தமிழ்மொழி திறனறித் தேர்வு படிவம்
  3. தமிழ் மொழி திறனறித் தேர்வு மையங்கள் விவரம் (தமிழ்நாடு முழுவதும்)
  4. தமிழ்மொழி திறனறித்தேர்வு தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு பதவிறக்கம்
  5. தமிழ்மொழி இலக்கிய திறனறி தேர்வு விதிமுறைகள்

Related Articles

Latest Posts