அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.
29.3 C
Tamil Nadu
Sunday, December 3, 2023
அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.

NEET EXAM Study Materials PDF in Tamil | TN Government NEET Study Materials PDF | நீட் பயிற்சி கையேடு

NEET EXAM Study Materials PDF in Tamil | TN Government NEET Study Materials PDF | நீட் பயிற்சி கையேடு

NEET EXAM Study Materials PDF in Tamil

பள்ளி கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி இயக்ககம், சென்னை சார்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு என்று நீட் பயிற்சி கையேடு வடிவமைத்துள்ளது. இதில் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் விலங்கியல் பாடங்களை ஒருங்கிணைத்து கையேடுகளை வடிவமைத்துள்ளார்.

கல்வி ஆலோசகராக முதன்மை கல்வி அலுவலர் பாலுமுத்து, ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் அ ஆனந்தி, முதல்வர் (பொ) மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், காளையார்கோவில், சிவகங்கை மாவட்டம் தலைமையில் பாட வல்லுநர் மற்றும் முதுகலை ஆசியர்கள் (இயற்பியல்) உள்ளிட்ட இந்த கையேடு உருவாக்கியுள்ளனர்.

Read Also: NEET Zoology Guide Tamil PDF

TN Government NEET Study Materials PDF

துறைபள்ளி கல்வித்துறை
நீட் கையேடு உருவாக்கம்மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
மொழிதமிழ்
இயற்பியல்Download Here/பதிவிறக்கம் செய்க
வேதியியல்Download Here/பதிவிறக்கம் செய்க
விலங்கியல்Download Here/பதிவிறக்கம் செய்க

NEET Physics Study Material in Tamil

11ம் வகுப்பு தலைப்பு

 • இயல் உலகம் மற்றும் அளவீட்டியல்
 • நோ்கோட்டு இயக்கம்
 • ஒரு தளத்தில் இயக்கம்
 • இயக்க விதிகள்
 • வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன்
 • துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப் பொருள்களின் இயக்கம்
 • ஈர்ப்பியல்
 • பருப்பொருளின் பண்புகள்
 • வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும்
 • வெப்ப இயக்கவியல் – விதிகள்
 • வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை
 • அலைவுகள் மற்றும் அலைகள்

12ம் வகுப்பு தலைப்பு

 • நிலை மின்னியல்
 • மின்னோட்டவியல்
 • காந்தவியல் மற்றும் இயங்கும் மின்னூட்டங்களும்
 • மின்காந்தத் தூண்டலும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும்
 • மின்காந்த அலைகள்
 • கதிர் ஒளியியல் மற்றும் ஒளியியல் கருவிகள்
 • அலை ஒளியியல்
 • கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொளின் இருமைப்பண்பு
 • அணுக்களும் அணுக்கருக்களும்
 • குறைகடத்தி மின்னணுவியல், பொருள்கள், கருவிகள் மற்றும் எளிய சுற்றுகள்

NEET Chemistry Study Material in Tamil

11ம் வகுப்பு தலைப்பு

 • வேதியியலின் சில அடிப்படை கருத்துகள் பொருளின் பண்புகள் மற்றும் அவற்றின் அளவீடு
 • அணுவின் அமைப்பு
 • தனிமங்களின் வகைப்பாடும் அதன் ஆவர்த்தனப் பண்புகளும்
 • வேதிப்பிணைப்பு மற்றும் மூலக்கூறு அமைப்பு
 • பருப்பொருள்களின் இயற்நிலைமை
 • வெப்ப இயக்கவியல்
 • இயல் வேதி சம நிலை 1 மற்றும் 2
 • ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள்
 • ஹைட்ரஜன்
 • S – தொகுதி தனிமங்கள்
 • P – தொகுதி தனிமங்கள்
 • கரிம வேதியியலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் மற்றும் நுட்பங்கள்
 • ஹட்ரோகார்பன்கள்
 • சுற்றுச்சூழல் வேதியியல்

12ம் வகுப்பு தலைப்பு

 • திட நிலைமை
 • கரைசல்கள்
 • மின் வேதியியல்
 • புறப்பரப்பு வேதியியல்
 • வேதிவினை வேகவியல்
 • தனிமங்களை பிரித்தெடுக்கும் முறைகளை பொதுவான கோட்பாடுகள்
 • P – தொகுதி தனிமங்கள்
 • D – மற்றும் F – தொகுதி தனிமங்கள்
 • அணைவுச் சேர்மங்கள்
 • ஹேலோ ஆல்கேன்கள் மற்றும் ஹேலோ அரீன்கள்
 • ஆல்கஹால்கள், பீனால்கள் மற்றும் ஈதர்கள்
 • ஆல்டிஹைடு, கீட்டோன் மற்றும் கார்பாக்சலிக் அமிலம்
 • அல்மீன்ஸ்
 • உயிரியல் மூலக்கூறுகள்
 • பாலிமர்கள்
 • அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

NEET Zoology Study Material in Tamil

 • உயிரினங்களின் உலகம்
 • விலங்குலகம்
 • உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள்
 • செரித்தல் மட்டும் உட்கிரகித்தல்
 • சுவாசித்தல் மற்றும் வாய்வுகளின் பரிமாற்றம்
 • உடல் திரவங்கள் மற்றும் கற்றோட்டம்
 • கழிவுநீக்க பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் வெளியேற்றம்
 • இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம்
 • நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
 • வேதிய ஒருங்கிணைப்பு
 • இனப்பெருக்க நலன் மற்றும் உயிரினப்பெருக்கம்
 • மனித இனப்பெருக்கம்
 • மரபுக்கடத்தல் கொள்கைகள் மற்றும் மாறுபாடுகள்
 • மூலக்கூறு மரபியல்
 • பரிணாமம்
 • மனித நலன் மற்றும் நோய்கள்
 • நோய் தடைக்காப்பியல்
 • மனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள்
 • உயிரி தொழில் நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள்
 • உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம்
 • உயிரிய பல்வகைத்தன்மை மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு
 • சுற்றுச்சூழல் மாறுபாடுகள் மற்றும் தீங்குகளும்

Related Articles

Latest Posts