அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.
26.6 C
Tamil Nadu
Friday, December 1, 2023
அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.

NEET Chemistry Guide Tamil PDF | NEET Chemistry Study Material Tamil PDF |நீட் வேதியியல் பயிற்சி கையேடு

NEET Chemistry Guide Tamil PDF | NEET Chemistry Study Material Tamil PDF |நீட் வேதியியல் பயிற்சி கையேடு

NEET Chemistry Guide Tamil PDF

பள்ளி கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி இயக்ககம், சென்னை சார்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு என்று நீட் பயிற்சி கையேடு வடிவமைத்துள்ளது.

கல்வி ஆலோசகராக முதன்மை கல்வி அலுவலர் பாலுமுத்து, ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் அ ஆனந்தி, முதல்வர் (பொ) மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், காளையார்கோவில், சிவகங்கை மாவட்டம் தலைமையில் பாட வல்லுநர் மற்றும் முதுகலை ஆசியர்கள் (இயற்பியல்) உள்ளிட்ட இந்த கையேடு உருவாக்கியுள்ளனர்.

Read Also: NEET Physics Guide Tamil PDF

NEET Chemistry Study Material Tamil PDF

துறைபள்ளி கல்வித்துறை
நீட் கையேடு உருவாக்கியதுமாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
மொழிதமிழ்
நீட் கையேடுவேதியியல்
மொத்த பக்கம்416
பொருளடக்கம் (11ம் வகுப்பு)14 தலைப்பு
பொருளடக்கம் (12ம் வகுப்பு)16 தலைப்பு
நீட் வேதியியல் கையேடுDownload Here/பதிவிறக்கம் செய்க                        

வேதியியல் 11ம் வகுப்பு தலைப்பு

 • வேதியியலின் சில அடிப்படை கருத்துகள் பொருளின் பண்புகள் மற்றும் அவற்றின் அளவீடு
 • அணுவின் அமைப்பு
 • தனிமங்களின் வகைப்பாடும் அதன் ஆவர்த்தனப் பண்புகளும்
 • வேதிப்பிணைப்பு மற்றும் மூலக்கூறு அமைப்பு
 • பருப்பொருள்களின் இயற்நிலைமை
 • வெப்ப இயக்கவியல்
 • இயல் வேதி சம நிலை 1 மற்றும் 2
 • ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள்
 • ஹைட்ரஜன்
 • S – தொகுதி தனிமங்கள்
 • P – தொகுதி தனிமங்கள்
 • கரிம வேதியியலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் மற்றும் நுட்பங்கள்
 • ஹட்ரோகார்பன்கள்
 • சுற்றுச்சூழல் வேதியியல்

வேதியியல் பன்னிரென்டாம் வகுப்பு

 • திட நிலைமை
 • கரைசல்கள்
 • மின் வேதியியல்
 • புறப்பரப்பு வேதியியல்
 • வேதிவினை வேகவியல்
 • தனிமங்களை பிரித்தெடுக்கும் முறைகளை பொதுவான கோட்பாடுகள்
 • P – தொகுதி தனிமங்கள்
 • D – மற்றும் F – தொகுதி தனிமங்கள்
 • அணைவுச் சேர்மங்கள்
 • ஹேலோ ஆல்கேன்கள் மற்றும் ஹேலோ அரீன்கள்
 • ஆல்கஹால்கள், பீனால்கள் மற்றும் ஈதர்கள்
 • ஆல்டிஹைடு, கீட்டோன் மற்றும் கார்பாக்சலிக் அமிலம்
 • அல்மீன்ஸ்
 • உயிரியல் மூலக்கூறுகள்
 • பாலிமர்கள்
 • அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

Related Articles

Latest Posts