அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.
29.3 C
Tamil Nadu
Sunday, December 3, 2023
அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.

TN Government Assistant Professors Post Job Notification

TN Government Assistant Professors Post Job Notification

TN Government Assistant Professors Post Job Notification

Following the methods prescribed in the government order first and second read above, the Teachers Recruitment Board, vide its notification third read above, invited applications to fill up 2331 vacancies in the post of assistant professors in government arts and science colleges and college of education, which fell vacant from the years 2012-2013 to 2016-2017, including backlog and shortfall vacancies.

Read Also: நீட் பயிற்சி நவம்பர் மூன்றாவது வாரம் துவக்கம்

In the review meeting held under the chairmanship of the chief minister on 7.7.2022, among other things, the following decisions were taken

  1. The prevailing weightage method for the direct recruitment of assistant professors (i.e marks) may be dispensed with and the erstwhile competitive written examination may again be adopted. However, the marks for written examination shall be fixed as 200 and 115 percent of the marks may be fixed for the interview (30 marks for interview).
  2. It was decided that 4000 posts of assistant professor vacancies out of 7198 shall be filled up during this year through teachers recruitment board adopting the above method.
  3. The qualified guest lecturers working in government arts and science colleges and colleges of education shall also be permitted to take part in the open competitive written examinations and they may be awarded suitable weightage for the years of service rendered in government colleges.

In the letter sixth read above, the director of collegiate education has requested the government to issue appropriate orders for direct recruitment of 4000 assistant professors following the method of written competitive examinations through the teacher recruitment board, by cancelling the notification third read above and to publish a fresh notification for recruitment of 4000 assistant professors and has also requested to inform the candidates through the fresh notification, who have already applied for the notification dated 28.8.2019 and 4.10.2019 that they need not apply again and their applications in response to the above notification shall be considered for this recruitment.

In the government order seventh read above, orders have been issued dispensing with the awarding of marks under weightage system for teaching experience, qualification and interview and introducing written competitive examination science colleges and colleges of education, through direct recruitment by the TRB.

In the government order eighth read above, permission has been granted as a onetime measures to the university grant commission qualified guest lecturers working in government colleges to take part in the open competitive written examinations.

The government after careful examination hereby reviews 4000 posts of assistant professors in the Tamil Nadu collegiate educational service that are lying vacant for more than three years, in accordance with the government order youth read above the direct the TRB, to cancel the notification for direct recruitment of 2331 post of assistant professors, third read above and to issue a fresh notification for direct recruitment of 4000 posts of assistant professors, by following the method of written competitive examinations, ordered in the government order seventh read above and also to notify that the candidates who have already applied for the notification third read above will be considered and that they need not apply.

The director of collegiate education is directed to take necessary action to fill up the revived posts through the TRB.

Higher Education department notification – PDF Download Here

Related Articles

Latest Posts