அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.
29.8 C
Tamil Nadu
Friday, December 8, 2023
அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.

TRB Test Latest News | TNTET Paper II Practice Test | டெட் தேர்வு பயிற்சி தேர்வு

TRB Test Latest News | TNTET Paper II Practice Test | ெடட் தேர்வு பயிற்சி தேர்வு

TRB Test Latest News

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் சற்று முன், ஆசிரியா் தகுதி தேர்வின் தேர்வு பயிற்சி குறித்து வழிமுறைகள் வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விவரம் கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 1. This is a practice test for TRB TET Paper I/II
 2. The Examination will be of 30 minutes duration with 30 questions to be answered.
 3. In CBT, questions with four options each will be displayed in the computer screen.
 4. Candidate has to click one of the best answer to the question.
 5. Candidates can proceed to the next question by clicking next button. Or previous question by clicking previous button. Further, they can select any question by clicking the question number displayed at the bottom.
 6. Candidates can review any question and the answers, and the answers can be changed at any time before the closure of examination. They can skip the questions also, if they desire so.
 7. Use the keyboard only to key-in the Register number, User id (Reg_id) and Password.
 8. Candidate can use only the mouse to select the correct answers and proceed with answering the questions.
 9. Candidates can submit their answers at any time during the examination. If he / she wants to close the examination, he / she can but shall remain in the seat till the scheduled time of examination.
 10. Once the answers are submitted, the candidates have no option to proceed further.
 11. If the candidate fails to submit their responses at the closure of examination, the system will automatically submit the responses chosen till that point of time of the candidate to the server.

To further information – Click Here

Related Articles

Latest Posts