அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.
25.4 C
Tamil Nadu
Thursday, October 5, 2023
அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.

TN 12th Practical Examination Model Question Paper PDF Download | 12ம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வு மாதிாி வினாத்தாள்

TN 12th Practical Examination Model Question Paper PDF Download | 11ம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வு மாதிாி வினாத்தாள்

TN 12th Practical Examination Model Question Paper PDF Download

சென்னை மாவட்டம் பள்ளி கல்வித்துறை 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்காக 11ஆம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் வடிவமைத்து வெளியிட்டுள்ளது. மாதிரி வினாத்தாள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் வழிகளில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Read Also: TN 11th Practical Examination Model Question Paper PDF Download

இயற்பியல் பாடம், வேதியியல் பாடம், உயிரி தாவரவியல், உயிரி விலங்கியல், தாவரவியல், விலங்கியல், புள்ளியியல், கணினி அறிவியல், புவியியல், நுண்ணுயிரியல், உயிர் வேதியியல், சத்துணவியல், மனையியல், கணினி பயன்பாடுகள், தொழிற்கல்வி –- அடிப்படை இயந்திரவியல், தொழிற்கல்வி – அடிப்படை மின்பொறியியல்,  ெதாழிற்கல்வி – அடிப்படை கட்டடப் பொறியியல், தொழிற்கல்வி – அடிப்படை தானியங்கி ஊர்தி பொறியியல், உணவ மேலாண்மை, செவிலியம் தொழிற்கல்வி, வேலை வாய்ப்பு திறன்கள் உள்ளிட்ட மதிப்பெண்கள், நேரம், மாதிரி வினாத்தாள் உள்ளிட்ட தகவல்கள் இரே பிடிஎப் வடிவத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Latest Posts