அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.
32.4 C
Tamil Nadu
Thursday, March 30, 2023
அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.

1,575 முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் – உடற்கல்வி இயக்குனர் பணியிடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்ட விவரம் (மாவட்டம் வாரியாக)

பள்ளி கல்வித்துறையின் அரசாணையின் நிலை எண் 18 துறை நாள் 1.2.2021ன் தரம் உயர்த்தப்பட்ட 1,575 முதுகலை பட்டதாரி, உடற்கல்வி இயக்குனர் (முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் நிலையில்) பணியிடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்ட அரசு, நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிகள் விவரம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பள்ளி கல்வித்துறையின் அரசாணையின் நிலை எண் 18 துறை நாள் 1.2.2021ன் தரம் உயர்த்தப்பட்ட 1,575 முதுகலை பட்டதாரி, உடற்கல்வி இயக்குனர் (முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் நிலையில்) பணியிடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்ட அரசு, நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிகள் விவரம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பள்ளி கல்வித்துறையின் அரசாணையின் நிலை எண் 18 துறை நாள் 1.2.2021ன் தரம் உயர்த்தப்பட்ட 1,575 முதுகலை பட்டதாரி, உடற்கல்வி இயக்குனர் (முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் நிலையில்) பணியிடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்ட அரசு, நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிகள் விவரம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பள்ளி கல்வித்துறையின் அரசாணையின் நிலை எண் 18 துறை நாள் 1.2.2021ன் தரம் உயர்த்தப்பட்ட 1,575 முதுகலை பட்டதாரி, உடற்கல்வி இயக்குனர் (முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் நிலையில்) பணியிடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்ட அரசு, நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிகள் விவரம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பள்ளி கல்வித்துறையின் அரசாணையின் நிலை எண் 18 துறை நாள் 1.2.2021ன் தரம் உயர்த்தப்பட்ட 1,575 முதுகலை பட்டதாரி, உடற்கல்வி இயக்குனர் (முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் நிலையில்) பணியிடங்கள் ஒப்பளிக்கப்பட்ட அரசு, நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிகள் விவரம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் பிடிஎப் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Latest Posts