அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.
28.2 C
Tamil Nadu
Tuesday, May 30, 2023
அன்பார்ந்த ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு வணக்கம். உங்கள் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள், படைப்புகள், தேர்வு வினாத்தாள்கள், முக்கியமான அரசாணைகள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை இந்த மின்னஞ்சல் Email –tneducationinfo@gmail.com. மூலமாக அனுப்பலாம். உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சார்ந்த செய்திகள், தனித்திறன் கொண்டவர்கள் செய்தி மற்றும் தகவல்களை tneducationinfo இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால், செய்திகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மேற்கண்ட மின்னஞ்சலில் அனுப்பலாம். செய்திகள் இடம்பெறும். (*Conditions Apply). கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, விளையாட்டு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய 9003710850 இந்த எண்ணை உங்கள் வாட்ஸப் குரூப் மற்றும் டெலிகிராமில் இணைக்கவும் –- தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.

உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர் கலந்தாய்வு அட்டவணை விவரம் – Details of The Tamil Nadu Teachers’ Counselling 2022

உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி கலந்தாய்வு அட்டவணை விவரம் மட்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு விண்ணப்பங்களை எமிஸ் இணைய தளத்தில் பதிவு செய்தல்* *31.12 .2021 பி.ப  முதல் 7.1.2022 முடிய*

*10.1.22-பதிவு செய்த முன்னுரிமை பட்டியல்கள் வெளியீடு

*11.1.22-எமிஸில் முன்னுரிமை  பட்டியல் வெளியிட்டதில் திருத்தங்கள்/ முறையீடுகள்     
*13.1.22- எமிஸில் இறுதி முன்னுரிமைப்பட்டியல்வெளியீடு
*19.1.22-மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமைஆசிரியர் மாவட்டத்திற்குள் மாறுதல் கலந்தாய்வு
*20.1.22- மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல் கலந்தாய்வு
*22.1.22-மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு* *27.1.22- உயர்நிலைப் பள்ளி

தலைமையாசிரியர் மாவட்டத்திற்குள் மாறுதல் கலந்தாய்வு

*28.1.22-உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர்  மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் (வெளி மாவட்டம்) மாறுதல் கலந்தாய்வு
*2.2.22 – உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு
*4.2.22- முதுகலை ஆசிரியர் உபரி பணியிட நிரவல்  கலந்தாய்வு
*5.2.22- முதுகலை ஆசிரியர்/கணினி – 1/உ.க.இ – 1/Agri  மாறுதல் கலந்தாய்வு மாவட்டத்திற்குள்
*7.2.22- முதுகலை ஆசிரியர்/கணினி – 1/உ.க.இ – 1/Agri மாறுதல் கலந்தாய்வு மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம்
*10.2.22- முதுகலைஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு
*12.2.22- இநிஆ /உக ஆ/கலை /சிறப்பு ஆசிரியர்கள் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு**(மு.ப. -மாவட்டத்திற்குள் /பி.ப. – வெளி மாவட்டம்)
*15.2.22- உக இ நிலை- 2  பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு  (மாவட்டத்திற்குள்/வெளிமாவட்டம்)
*16.2.22- உபரி பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிநிரவல் கலந்தாய்வு
*17.2.22-பட்டதாரி ஆசிரியர் மாறுதல் கலந்தாய்வு மாவட்டத்திற்குள்
*18.2.22- பட்டதாரி ஆசிரியர் மாறுதல் கலந்தாய்வு மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம்

Related Articles

Latest Posts